पांगी वेबसाइट पुठ तुसि सोबी के स्वागत असा

To view this site in English and Hindi use top left corner language tabs.

पंगवाडी वेबसाईट पुठ तुं स्वागत असी। एः वेबसाईट खास तौर पुठ पांगेई घाटी कमजोर नेटवर्क नजर अन्तर रख कइ बणो असी।

पांगी घाटी इस खास वेबसाइट पुठ तुसि सोबी के स्वागत असा। ए: तुसी यक इ: धरती सैर करवान्ती जेठि मोटे मोटे फाट डंगे बई ढकिए असे, जेठि ठण्डि-ठण्डि ब्यार चलती, त जेठि मेह्णु जीणे मतलब सही समझो असा। इस वेबसाइट पुठ तुस पांगेई संस्कृति त पांगेई रीति रिवाज बारे पता लाई सकते। इस पुठ तुसी पांगेई बोली तथा पंगवाड़ी साहित्ये बारे पता चलता। पांगेई घीत, तस्वीर त पांगेई विडियोंज बि इस पुठ मेति। पांगी घाटी अन्तर भुणे बाड़े होरे होरे सुह्लियते कामे बारे बी इस पुठ जानकारी असी। इस वेबसाइट पुठ तुसी होरे होरे वेवलिंक बि मेते जेठि तुसी अब्बुल अब्बुल संसाधन मेई सकते। पांगी घाटी, पांगेई संस्कृति, पांगेई बोली, पांगेई घीत त विडियोज के मज्जा नेण जे त पांगी घाटी खास जानकारी नेण जे इस वेबसाइट अन्तर सुविदा दितो असी।